Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Diable Skały
 • 1953-10-28
 • 16,0700
 • przyrody nieożywionej
 • geologiczny i glebowy
 • form tektonicznych i erozyjnych
 • leśny i borowy
 • lasów górskich i podgórskich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 259 Ministra Leśnictwa z dnia 30 września 1953 r. w sprawie uznania ta rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1953 r. Nr A-97, poz. 1349

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Nr 14/01 Wojewody Małopolskiego z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 roku na obszarze województwa małopolskiegoDziennik Urzędowy Województwa MałopolskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 173, poz. 2611

Położenie formy ochrony przyrody

 • małopolskie
 • nowosądecki
 • Korzenna (wiejska)

Ochrona

 • Zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i kulturalno-społecznych fantastycznie uformowanych grup skalnych piaskowca ciężkowickiego oraz powstałej na skutek procesów tektonicznych o znacznych rozmiarach jaskini szczelinowej.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 36/16 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Diable Skały"Nie podlega publikacji2021-10-03
2 Zarządzenie Nr 3/19 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 31.01.2019 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Diable Skały"Nie podlega publikacji2024-01-31
 • 16,0700

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujacych sprawującego nadzór