Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Żebracze
 • 1996-02-07
 • 58,7700
 • leśny
 • biocenotyczny i fizjocenotyczny
 • biocenoz naturalnych i półnaturalnych
 • leśny i borowy
 • borów mieszanych górskich i podgórskich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody Monitor PolskiM.P. z 1996 r. Nr 5, poz. 63
2 w sprawie rezerwatu przyrody „Żebracze”Dz. Urz. Województwa MałopolskiegoDz. Urz. z 2019 r. poz. 70722019-10-08

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Nr 14/01 Wojewody Małopolskiego z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 roku na obszarze województwa małopolskiego Dz. Urz. Województwa MałopolskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 173, poz. 2611

Położenie formy ochrony przyrody

 • małopolskie
 • nowosądecki
 • Muszyna (miejsko-wiejska)

Położenie otuliny

 • 135,6500

Ochrona

 • Zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych leśnego ekosystemu żyznej buczyny karpackiej Dentario glandulosae-Fagetum i kwaśnej buczyny górskiej Luzulo luzuloidis-Fagetum.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Krakowie