Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Szczytniak
 • 1994-02-15
 • 6,1600
 • leśny
 • geologiczny i glebowy
 • form tektonicznych i erozyjnych
 • leśny i borowy
 • lasów wyżynnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 31 grudnia 1993 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1994 r. Nr 5, poz. 44

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrodyDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 107, poz. 1270
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody SzczytniakDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 28992017-09-26

Położenie formy ochrony przyrody

 • świętokrzyskie
 • ostrowiecki
 • Waśniów (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych gołoborza oraz wkraczających na nie zbiorowisk roślinnych, a takżżę fragmentu puszczy bukowo-jodłowej.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Wojewody Świętokrzyskiego Nr 57/2002 z dn. 18.11.2002r.KielceDz. Urz. Woj. Święt. z dn. 22.11.2002r., Nr 165, poz. 2058.

Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Kielcach