Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Złota Góra
 • 1955-03-23
 • 4,4000
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów wyżynnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 39 Ministra Leśnictwa z dnia 19 lutego 1955 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1955 r. Nr 24, poz. 241

Położenie formy ochrony przyrody

 • małopolskie
 • miechowski
 • Miechów (miejsko-wiejska)

Ochrona

 • Zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnego stanowiska roślinności stepowej porastającej na skraju lasu strome zbocze pagórka.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór