Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Przeciszów
 • 1996-02-07
 • 85,5100
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 grudnia 1995 r.w sprawie uznania za rezerwat przyrody Monitor PolskiM.P. z 1996 r. Nr 5, poz. 52

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenia Nr 14/01 Wojewody Małopolskiego z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 roku na obszarze Województwa Małopolskiego Dz. Urz. Województwa MałopolskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 173, poz. 2611
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 25 września 2015 roku w sprawie rezerwatu przyrody "Przeciszów"Dz. Urz. Województwa MałopolskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 55632015-09-25

Położenie formy ochrony przyrody

 • małopolskie
 • oświęcimski
 • Przeciszów (wiejska)

Położenie otuliny

 • 43,7100

Ochrona

 • Zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych wielogatunkowego lasu grądowego oraz licznych chronionych gatunków flory i fauny.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie