Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Wyspa Konwaliowa
 • 1957-12-12
 • 24,9000
 • krajobrazowy
 • krajobrazów
 • krajobrazów naturalnych
 • leśny i borowy
 • borów mieszanych nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 października 1957 w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1957 Nr 96, poz. 560

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r.Dz. Urz. Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 123, poz. 2401
2 Zarządzenie Nr 1/12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Wyspa Konwaliowa" Dz. Urz. Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2012 r. poz. 2021

Położenie formy ochrony przyrody

 • wielkopolskie
 • wolsztyński
 • Przemęt (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych ekosystemów lasów liściastych Wyspy Konwaliowej z całym bogactwem siedlisk i różnorodnością biocenotyczną.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 2/07 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 stycznia 2007 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Wyspa Konwaliowa" Dz. Urz. Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2007 r. Nr 4, poz. 60

Nie

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu