Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Kra Jurajska
 • 1981-01-01
 • 8,0000
 • przyrody nieożywionej
 • geologiczny i glebowy
 • stanowisk paleontologicznych
 • różnych ekosystemów
 • mozaiki różnych ekosystemów
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 grudnia 1980 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.Monitor PolskiM.P. z 1980 r. Nr 5, poz. 48

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenia Wojewody Lubelskiego z dnia 7 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. Województwa LubelskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 2, poz. 102

Położenie formy ochrony przyrody

 • lubelskie
 • łukowski
 • Łuków (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie unikalnego złoża iłów jurajskich z licznymi skamieniałościami, głównie amonitów.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór