Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • 1986-12-31
  • Jednoobiektowy

drzewo

Lipa drobnolistna - Tilia cordata

20

106

  • znajduje się na pn-zach.od dworu w Szczepankowie gmina Ostroróg pozycja 18 w załączniku
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Wojewody Wielkopolskiego Poznańskiego Nr 54/86 z dnia 31 grudnia 1986r. w sprawie uznania drzew za pomnik przyrodyDziennik Urzędowy Województwa PoznańskiegoDz. Urz. z 1986 r. Nr 14, poz. 2091986-12-31

Położenie formy ochrony przyrody

  • wielkopolskie
  • szamotulski
  • Ostroróg (miejsko-wiejska)
  • Szczepankowo gmina Ostroróg

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór