Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • Tadeusz
  • 2017-06-23
  • Jednoobiektowy

drzewo

Dąb szypułkowy - Quercus robur

30

437

  • Brak danych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr XLIII/813/17 Rady Miasta Katowice z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnikami przyrody 24 drzew rosnących na terenie miasta KatowiceDz. Urz. Województwa ŚląskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 35242017-06-08

Położenie formy ochrony przyrody

  • śląskie
  • Katowice
  • Katowice (miejska)
  • Murcki - przy wejściu do Hamerli, na działce ewidencyjnej nr 334/2

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Prezydent Miasta Katowice