Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • Uroczysko Sodowa Góra
  • 1981-12-09
  • Jednoobiektowy

inne

  • stanowisko sasanki wiosennej (Pulsatilla vernalis) i dziewięćsiła bezłodygowego (Carlina acaulis) o pow. 13,56 ha
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Decyzja Nr RL-VII-7140/35/81 Wojewody Katowickiego z dnia 9.12.1981 r.1981-12-09

Położenie formy ochrony przyrody

  • śląskie
  • Jaworzno
  • Jaworzno (miejska)
  • Rośnie w uroczysku "Sodowa Góra" w Leśnictwie Szczakowa

Ochrona

Nie


Zarządzanie

"Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór"