Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • Skały Rzędkowickie
  • 2009-03-18
  • Jednoobiektowy

skałka

  • Zespół wzgórz ostańcowych ze zbiorowiskami muraw kserotermicznych oraz stanowiskami roślin rzadkich i chronionych, powierzchnia: 445107 metrów kwadratowych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 ROZPORZĄDZENIE Nr 4/09 Wojewody Śląskiego z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody pod nazwą "Skały Rzędkowickie" w gminie WłodowiceDz. Urz. Woj. ŚląskiegoDz. Urz. Woj. Śląsk. z 2009 r. nr 35, poz. 7992009-03-03

Położenie formy ochrony przyrody

  • śląskie
  • zawierciański
  • Włodowice (wiejska)

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego