Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • 1994-12-30
  • Jednoobiektowy

drzewo

Wiąz szypułkowy - Ulmus laevis (Ulmus pedenculata, Ulmus effusa)

27

123

  • Wiąz szypułkowy (Ulmus laevis)
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 23/94 Wojewody Częstochowskiego z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie uznania za pomniki przyrodyDz. Urz. Woj. CzęstochowskiegoDz. Urz. Woj. Częstochowsk.z 1995 r. nr 2 poz. 51994-12-30

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 4/96 Wojewody Częstochowskiego z dnia 6 lutego 1996 r. zmianiające rozporządzenie w sprawie uznania za pomnik przyrody.Dz. Urz. Woj. CzęstochowskiegoDz. Urz.Woj.Częstochowskiego z 1996 r. Nr 2, poz. 5.1996-02-06

Położenie formy ochrony przyrody

  • śląskie
  • lubliniecki
  • Ciasna (wiejska)
  • Na terenie rezerwatu Łęg nad Młynówką

Ochrona

Nie


Zarządzanie

"Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór"