Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • 1997-02-27
  • Jednoobiektowy

drzewo

Buk pospolity (Buk zwyczajny) - Fagus sylvatica

30

151

  • Buk pospolity (Fagus silvatica)
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie nr 38/97 Wojewody Katowickiego z dnia 27.02.1997r. w sprawie wprowadzenia ochrony indywidualnej, w drodze uznania za pomniki przyrody pojedynczych tworów przyrody ożywionej na terenie gmin Katowice, Ornontowice, Rudziniec, Sośnicowice, ŚwiDz. Urz. Woj. KatowickiegoDz. Urz. Woj. Katow. nr 6, poz. 511997-02-27

Położenie formy ochrony przyrody

  • śląskie
  • gliwicki
  • Sośnicowice (miejsko-wiejska)
  • Nadleśnictwo Rudziniec, Leśnictwo Ostropa, oddział 108c

Ochrona

Nie


Zarządzanie

"Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór"