Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • 2019-09-26
  • Jednoobiektowy

drzewo

Topola - Populus sp.

20

161

  • Szczególnym celem ochrony pomnika przyrody, jest zachowanie wartości przyrodniczych, krajobrazowych oraz naukowych, kulturowych i historycznych. Ochrona drzewa znajduje się w obszarze obejmującym zasięg korony i systemu korzeniowego nie mniejszym niż w promieniu 15 m od zewnętrznych krawędzi pnia drzewa.
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr XVII/446/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrodyDz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2019 r. poz. 106652019-09-11

Położenie formy ochrony przyrody

  • mazowieckie
  • Warszawa
  • Warszawa (miejska)
  • Zieleniec Wielkopolski, obręb 2-01-05, dz.ew. nr 31

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Prezydent m. st. Warszawy