Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • 2019-09-26
  • Jednoobiektowy

drzewo

Klon srebrzysty - Acer saccharinum

23

110

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr XVII/447/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrodyDz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2019 r. poz. 106662019-09-11

Położenie formy ochrony przyrody

  • mazowieckie
  • Warszawa
  • Warszawa (miejska)
  • ul. Szklanych Domów 9, obręb 3-04-04, dz.ew. nr 10/31

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Prezydent m. st. Warszawy