Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • 2019-06-29
  • Jednoobiektowy

drzewo

Topola czarna - Populus nigra

22

224

  • Brak danych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała nr XIII/307/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrodyDz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2019 r. poz. 75062019-06-14

Położenie formy ochrony przyrody

  • mazowieckie
  • Warszawa
  • Warszawa (miejska)
  • Park Praski, obręb 4-15-02 dz.ew.nr 8

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Prezydent m.st. Warszawy