Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • 2019-03-13
  • Jednoobiektowy

drzewo

Dąb szypułkowy - Quercus robur

26

166

  • Brak danych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr VII/121/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrodyDz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2019 r. poz. 25892019-02-26

Położenie formy ochrony przyrody

  • mazowieckie
  • Warszawa
  • Warszawa (miejska)
  • ul. Ogórkowa 65a, obręb 3-14-22, dz. ew. nr 28/1

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Prezydent m. st. Warszawy