Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • 2018-03-10
  • Jednoobiektowy

głaz narzutowy

  • Skała metamorficzna - szaroróżowy gnejs biotytowy o strukturze granolepidoblastycznej, średnioblastycznej oraz skała magmowa - średnioziarnisty różowy granit biotytowy, wysokość: 122 cm, obwód 798 cm
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr LXI/1633/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrodyDz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2018 r. poz. 19732018-02-23

Położenie formy ochrony przyrody

  • mazowieckie
  • Warszawa
  • Warszawa (miejska)
  • ul. Rybałtów, obręb 1-11-07, dz.ew. nr 85 i 87

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy