Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • 1973-06-06
  • Wieloobiektowy
  • Grupa drzew
Twory przyrody w pomniku wieloobiektowym
lp.Rodzaj tworuLiczba tworówGatunek drzewaWysokość [m]Obwód [cm]Pierśnica [cm]PołożenieZdjęcie
 
1 drzewo1Dąb szypułkowy - Quercus robur171147365
2 drzewo1Dąb szypułkowy - Quercus robur171238394
3 drzewo1Dąb szypułkowy - Quercus robur252249716
  • Brak danych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Orzeczenie Nr 27 Kierownika Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium Rady Narodowej w m. st. Warszawie z dnia 06.06.1973 r. o uznaniu za pomnik przyrody (znak: RL.Iś-831/5/73)

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu warszawskiego
2 UCHWAŁA NR LVI/1388/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 19 października 2017 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Wawer m.st. WarszawyDz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 96502017-10-31

Położenie formy ochrony przyrody

  • mazowieckie
  • Warszawa
  • Warszawa (miejska)
  • ul. Romantyczna 1, obręb 31404, dz. ew. nr 2/2

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy