Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • 2017-10-04
  • Jednoobiektowy

drzewo

Topola - Populus sp.

23

620

  • Brak danych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr LIV/1321/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrodyDz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 77612017-09-19

Położenie formy ochrony przyrody

  • mazowieckie
  • Warszawa
  • Warszawa (miejska)
  • ul. Władysława Warneńczyka 5, obręb 6-05-04, dz.ew. nr 13/2

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy