Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • 2017-07-27
  • Jednoobiektowy

drzewo

Dąb szypułkowy - Quercus robur

18

377

  • Brak danych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 UCHWAŁA NR LII/1281/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrodyDz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 60862017-07-12

Położenie formy ochrony przyrody

  • mazowieckie
  • Warszawa
  • Warszawa (miejska)
  • ul. Pazińskiego, obręb 3-11-22, dz. ew. nr 94/3

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy