Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • 2017-06-07
  • Jednoobiektowy

drzewo

Dąb bezszypułkowy - Quercus petraea

20

277

  • Brak danych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 UCHWAŁA NR XLVIII/1176/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrodyDz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 49002017-05-23

Położenie formy ochrony przyrody

  • mazowieckie
  • Warszawa
  • Warszawa (miejska)
  • na terenie skweru im. Ludwika Bergera ,,Goliata” usytuowanego pomiędzy ul. gen. Józefa Zajączka a ul. Śmiałą w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Prezydent m.st. Warszawy