Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • 2016-09-22
  • Jednoobiektowy

drzewo

brak danych

  • Drzewo z gatunku klon srebrzysty (Acer saccharinum), o wymiarach wysokość 17,5 m, pierśnica 502 cm
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr XXXIII/819/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrodyDz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 78602016-09-07

Położenie formy ochrony przyrody

  • mazowieckie
  • Warszawa
  • Warszawa (miejska)
  • Drzewo rośnie na terenie Parku im. Zasława Malickiego przy ul. Mariana Nowickiego w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. Mapę przedstawiającą położenie pomnika przyrody, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 3 do uchwały.

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Prezydent m.st. Warszawy