Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • 1973-11-13
  • Jednoobiektowy

drzewo

brak danych

  • dąb szypułkowy Quercus robur o pierśnicy 512 cm i wys. 26,5 m
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Orzeczenie Nr 40 Kierownika Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium Rady Narodowej w m.st. Warszawie z dnia 12.11.1973 r. o uznaniu za pomnik przyrody (Znak: RL.Iś-831/17/73)Dziennik Urzędowy RADY NARODOWEJ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 1973.16.1091973-11-13

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu warszawskiegoDz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2009 r. Nr 124, poz. 36392009-07-31
2 UCHWAŁA NR XXXIX/1021/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. WarszawyDz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 9292017-01-31

Położenie formy ochrony przyrody

  • mazowieckie
  • Warszawa
  • Warszawa (miejska)
  • ul. Józefa Mehoffera 2, (Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej), obręb 40307, dz. ew. nr 2/10

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Prezydent m.st. Warszawy