Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • 2001-10-23
  • Wieloobiektowy
  • Grupa drzew
Twory przyrody w pomniku wieloobiektowym
lp.Rodzaj tworuLiczba tworówPołożenieZdjęcie
 
  • Grupa drzew, odpowiednio: 1. świerk kłujacy odmiana sina Picea pungens 'Glauca',o wymiarach: wysokość 16 m, obwód 164 cm 2. modrzew europejski podgatunek polski Larix decidua subsp. polonica, o wymiarach: wysokość 13 m, obwód 124 cm
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 259 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 października 2001 r. w sprawie wprowadzenia pomników przyrody, określenia ich nazw, położenia, otuliny oraz zakazów. Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 212, poz. 36752001-10-08

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu warszawskiego. Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2009 r. Nr 124, poz. 36392009-07-31
2 Uchwała Nr XXXV/867/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 września 2016 r. w sprawie niektórych pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 85872016-10-06

Położenie formy ochrony przyrody

  • mazowieckie
  • Warszawa
  • Warszawa (miejska)
  • ul. Żwirki i Wigury 26 (Rodzinny Ogród Działkowy "Rakowiec", dz. nr 261), obręb 10104, dz. ew. nr 4, mapa przedstawiająca położenie pomnika przyrody, stanowi załącznik nr 53 do uchwały z 2016 r.

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Prezydent m. st. Warszawy