Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • 2016-07-16
  • Jednoobiektowy

drzewo

brak danych

  • Dąb szypułkowy (Quercus robur) , 27 m wysokości, 504 cm - pierśnica pnia mierzona na wys. 1,3 m
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr XXX/745/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. WarszawyDz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 58392016-07-01

Położenie formy ochrony przyrody

  • mazowieckie
  • Warszawa
  • Warszawa (miejska)
  • ul. Nowoursynowska 84, Warszawa (Fundacja Centrum Europejskie-Natolin), obręb 11116, dz.ew. nr 2

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Prezydent m.st.Warszawy