Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • 2015-08-13
  • Jednoobiektowy

drzewo

brak danych

  • Topola czarna (Populus nigra) o wysokości 25 m i obwodzie pnia 616 cm
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała nr XIV/299/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy BielanyDz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 67032015-07-30

Położenie formy ochrony przyrody

  • mazowieckie
  • Warszawa
  • Warszawa (miejska)
  • Ul. Władysława Smoleńskiego 31, dz. ew. nr 9, obręb 70407.

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy