Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • Lipa Króla Jana
  • 1975-01-31
  • Jednoobiektowy

drzewo

Lipa szerokolistna - Tilia platyphyllos

21

136

  • lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos), wysokość 21m, pierśnica 418m
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Orzeczenie Nr 64 z dnia 31.01.1975 r. o uznaniu za pomnik przyrody (Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Wydział Rolnictwa i Leśnictwa, znak: RL.lś-831/1/75)Dz. Urz. RN m. st. WarszawyDziennik Urzędowy RADY NARODOWEJ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 1975.3.231975-01-31

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu warszawskiegoDz. Urz. Woj. MazowieckiegoDziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 31.07.2009 r. Nr 124, poz. 36392009-07-31

Położenie formy ochrony przyrody

  • mazowieckie
  • Warszawa
  • Warszawa (miejska)
  • ul.Stanisława Kostki Potockiego 10/16 (Park-Wilanów, przy głównej alei), obręb 10552, dz.ew. nr 17/4; teren zabytkowego parku w Wilanowie, przy głównej alei, ok. 25 m od ul. Wiertniczej

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Prezydent m.st. Warszawy