Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • 1978-11-14
  • Jednoobiektowy

drzewo

Klon pospolity (Klon zwyczajny) - Acer platanoides

26

340

  • Brak danych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Orzeczenie Nr 517 z dnia 30.08.1978 r. o uznaniu za pomnik przyrody (Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu, znak: RLS-VIII-7140/74/78)Dz. Urz. RN m. st. WarszawyDziennik Urzędowy RADY NARODOWEJ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Z DNIA 14 LISTOPADA 1978 Nr 13 poz. 69-721978-11-14

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu warszawskiegoDz. Urz. Woj. MazowieckiegoDziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 31.07.2009 r. Nr 124, poz. 36392009-07-31
2 UCHWAŁA NR LII/1283/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie niektórych pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Włochy m.st. WarszawyDz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 60882017-07-12

Położenie formy ochrony przyrody

  • mazowieckie
  • Warszawa
  • Warszawa (miejska)
  • ul. Ciszewska 8, obręb 20808, dz. ew. nr 190

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy