Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • 1975-10-07
  • Wieloobiektowy
  • Grupa drzew
Twory przyrody w pomniku wieloobiektowym
lp.Rodzaj tworuLiczba tworówPołożenieZdjęcie
 
  • Grupa drzew odpowiednio:: 1. lipa drobnolistna (Tilia cordata), wysokość 25 m, pierśnica 331 cm 2. wiąz pospolity (Ulmus minor), wysokość 25 m, 289 cm
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Orzeczenie Nr 70 z dnia 7 października 1975 r. o uznaniu za pomnik przyrody (Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu, znak: RLS.XI-831/141/75)Dz. Urz. RN m. st. WarszawyDz. Urz. RN m.st. Warszawy z 1975 Nr 12 poz 911975-10-07

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu warszawskiegoDz. Urz. Woj. MazowieckiegoDz. Urz. z 2009 r. Nr 124, poz. 36392009-07-31
2 Uchwała Nr XXXV/867/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 września 2016 r. w sprawie niektórych pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 85872016-10-06

Położenie formy ochrony przyrody

  • mazowieckie
  • Warszawa
  • Warszawa (miejska)
  • ul. Wojciecha Żywnego 21 a i w pobliżu al. Władysława Giżyckiego, obręb 10218, dz. ew. nr 5/5, mapa przedstawiająca położenie pomnika przyrody, stanowi załącznik nr 9 do uchwały z 2016 r.

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Prezydent m. st. Warszawy