Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • 1975-10-07
  • Wieloobiektowy
  • Grupa drzew
Twory przyrody w pomniku wieloobiektowym
lp.Rodzaj tworuLiczba tworówGatunek drzewaWysokość [m]Obwód [cm]Pierśnica [cm]PołożenieZdjęcie
 
1 drzewo1Topola biała - Populus alba24512163
2 drzewo1Topola - Populus sp.21584186
3 drzewo1Wiąz pospolity (Wiąz polny) - Ulmus minor27393125
4 drzewo1Wiąz pospolity (Wiąz polny) - Ulmus minor22672
5 drzewo1Topola szara - Populus xcanescens
6 drzewo1Wiąz pospolity (Wiąz polny) - Ulmus minor2722371
7 drzewo1Topola - Populus sp.34515164
8 drzewo1Jesion wyniosły - Fraxinus excelsior30330105
9 drzewo1Jesion wyniosły - Fraxinus excelsior30349111
10 drzewo1Jesion wyniosły - Fraxinus excelsior30336107
11 drzewo1Topola biała - Populus alba30493157
12 drzewo1Topola biała - Populus alba
13 drzewo1Wiąz pospolity (Wiąz polny) - Ulmus minor2527387
14 drzewo1Wiąz pospolity (Wiąz polny) - Ulmus minor27320102
15 drzewo1Lipa drobnolistna - Tilia cordata 25383122
16 drzewo1Lipa drobnolistna - Tilia cordata 27449143
17 drzewo1Lipa drobnolistna - Tilia cordata 525167
  • 1. topola biała (Populus alba), wysokość: 37m, pierśnica: 522 cm 2. topola (Populus sp.), wysokość: 22m, pierśnica: 593cm 3. topola biała (Populus alba),pień w stanie rozkładu 4. wiąz szypułkowy (Ulmus laevis), wysokość: 33 m, pierśnica: 400 cm 5. wiąz polny (Ulmus minor), pień w stanie rozkładu 6. jesion wyniosły (Fraxinus excelsior), wysokość: 36 m, pierśnica: 416 cm 7. jesion wyniosły (Fraxinus excelsior), wysokość: 38 m, pierśnica: 351 cm 8. jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) wysokość: 36m, pierśnica:342 cm 9. topola biała (Populus alba), wysokość 45m, pierśnica 500 cm 10. wiąz polny (Ulmus minor), pień w stanie rozkładu 11. wiąz polny (Ulmus minor), pień w stanie rozkładu 12. topola biała (Populus alba) pień w stanie rozkładu 13. lipa drobnolistna (Tilia cordata), wysokość 30m, pierśnica 390 cm 14. lipa drobnolistna (Tilia cordata) pień w stanie rozkładu 15. lipa drobnolistna (Tilia cordata), wysokość: 3,50m, pierśnica:521 cm 16. topola biała (Populus alba), wysokość 41m, pierśnica: 531 cm 17. wiąz polny (Ulmus minor) pień w stanie rozkładu
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Orzeczenie Nr 72 z dnia 7.10.1975 r. o uznaniu za pomnik przyrody (znak: RL.lś-831/143/75)Dz. Urz. RN m. st. WarszawyDziennik Urzędowy RADY NARODOWEJ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 1975.12.911975-10-07

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu warszawskiegoDz. Urz. Woj. MazowieckiegoDziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 31.07.2009 r. Nr 124, poz. 36392009-07-31
2 UCHWAŁA Nr XXX/745/2016 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy (Warszawa, dnia 1 lipca 2016 r.)Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 58392016-07-01

Położenie formy ochrony przyrody

  • mazowieckie
  • Warszawa
  • Warszawa (miejska)
  • rezerwat przyrody "Morysin", obręb 10546, dz.ew.nr 32

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Prezydent Miasta Warszawy