Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • 1975-10-07
  • Jednoobiektowy

drzewo

Klon jawor (Jawor) - Acer pseudoplatanus

20

237

  • drzewo dwupniowe: pierśnica 165 cm oraz 237 cm
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Orzeczenie Nr 82 z dnia 7.10.1975 r. o uznaniu za pomnik przyrody (Urząd Miasta Stołecznego Warszawy-Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu, znak: RLS.XI-831/152/75)Dz. Urz. RN m. st. WarszawyDziennik Urzędowy RADY N ARODOWEJ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 1975.12.911975-10-07

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu warszawskiegoDz. Urz. Woj. MazowieckiegoDziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 31.07.2009 r. Nr 124, poz. 36392009-07-31
2 UCHWAŁA NR LVI/1388/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 19 października 2017 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Wawer m.st. WarszawyDz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 96502017-12-31

Położenie formy ochrony przyrody

  • mazowieckie
  • Warszawa
  • Warszawa (miejska)
  • ul. Fromborska 29/31, obręb 31218, dz. ew. nr 91/2,

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy