Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • 1981-05-12
  • Jednoobiektowy

głaz narzutowy

  • głaz narzutowy, granit szary drobnoziarnisty z wygładami lodowcowymi, o wymiarach: wysokość 1,1 m i obwodzie głazu 550 cm
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Orzeczenie Nr 697 z dnia 12 maja 1981 r. o uznaniu za pomnik przyrody (Urząd Miasta Stołecznego Warszawy-Wydział Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa, znak: RLŻ.IX-7140/16/81)Dz. Urz. Rady Narodowej m. st. WarszawyDz. Urz. R. N. m. st. Warszawy z 1981 Nr 10. poz. 481981-05-12

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu warszawskiegoDz. Urz. Woj. MazowieckiegoDz. Urz. z 2009 r. Nr 124, poz. 36392009-07-31
2 Uchwała Nr XXXV/866/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 września 2016 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 85862016-10-06

Położenie formy ochrony przyrody

  • mazowieckie
  • Warszawa
  • Warszawa (miejska)
  • ul. Siemiatycka 1, (przy II klatce, płn. ściana budynku), obręb geodezyjny 61205, działka ewidencyjna nr 39/31, mapa przedstawiająca położenie pomnika przyrody, stanowi załącznik nr 5 do uchwały z 2016 r.

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Prezydent m. st. Warszawy