Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • 1960-11-26
  • Jednoobiektowy

drzewo

Dąb szypułkowy - Quercus robur

25

167

  • dąb szypułkowy Quercus robur, o wysokości 26 m i pierśnicy 516 cm
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Orzeczenie Nr 126 Kierownika Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 26.11.1960 r. o uznaniu za pomnik przyrody (Znak: R.XV-466/9/60)1960-11-26

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 UCHWAŁA NR XXXIX/1021/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. WarszawyDz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 9292017-01-31

Położenie formy ochrony przyrody

  • mazowieckie
  • Warszawa
  • Warszawa (miejska)
  • ul. Kartograficzna, (na południowy wschód od ul. Głębockiej 68), obręb 41638, dz. ew. nr 3/88

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Prezydent m.st. Warszawy