Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • 1972-09-08
  • Jednoobiektowy

drzewo

Dąb szypułkowy - Quercus robur

26

149

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 orz. Nr 201 z dn. 8.09.1972 Kierownika Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie o uznaniu za pomnik przyrody1972-09-08

Położenie formy ochrony przyrody

  • mazowieckie
  • Warszawa
  • Warszawa (miejska)
  • ul. Zagorzanska 33

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór.