Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • 1973-05-21
  • Jednoobiektowy

drzewo

brak danych

  • dąb szypułkowy Quercus robur o wysokości 25 m i pierśnicy 537 cm
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Orzeczenie Nr 313 Kierownika Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium WRN w Warszawie z dnia 21.05.1973 r. o uznaniu za pomnik przyrody (Znak: RLop-831/78/73)1973-05-21

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 UCHWAŁA NR XXXIX/1021/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. WarszawyDz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 9292017-01-31

Położenie formy ochrony przyrody

  • mazowieckie
  • Warszawa
  • Warszawa (miejska)
  • ul. Skierdowska 2, obręb 40226, dz. ew. nr 44/7

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Prezydent m.st. Warszawy