Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • 1976-05-31
  • Wieloobiektowy
  • Grupa drzew
Twory przyrody w pomniku wieloobiektowym
lp.Rodzaj tworuLiczba tworówGatunek drzewaWysokość [m]Obwód [cm]Pierśnica [cm]PołożenieZdjęcie
 
1 drzewo1brak danych
2 drzewo1Dąb szypułkowy - Quercus robur18377120
3 drzewo1brak danych
  • 1. dąb szypułkowy Quercus robur, wys. w m 22, pierśnica w cm 386; 2. dąb szypułkowy Quercus robur, wys. w m 23,5, pierśnica w cm 373; 3. dąb szypułkowy Quercus robur, wys. w m 23, pierśnica w cm 433
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Orzeczenie Nr 177 z dnia 31.05.1976 r. o uznaniu za pomnik przyrody (Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu, znak: RLS.XI-831/69/76)1976-05-31

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 UCHWAŁA NR XXXIX/1021/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. WarszawyDz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 9292017-01-31

Położenie formy ochrony przyrody

  • mazowieckie
  • Warszawa
  • Warszawa (miejska)
  • ul. Stasinek 19, obręb 40125, dz. ew. nr 32/5

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Prezydent m.st. Warszawy