Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • 1981-08-12
  • Jednoobiektowy

drzewo

Korkowiec amurski - Phellodendron amurense

11

54

  • Korkowiec amurski (Phellodendron amurense) o wysokości 9m i obwodzie pnia 159 cm.
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Orzeczenie Nr 719 z dnia 12.08.1981 r. o uznaniu za pomnik przyrody (Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Wydział Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa, znak: RLŻ.IX.1740/38/81)Dz. Urz. RN m. st. WarszawyDziennik Urzędowy WOJEWÓDZKIEJ RADY NARODOWEJ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAW3Y 1981.14.631981-08-12

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu warszawskiegoDz. Urz. Woj. MazowieckiegoDziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 31.07.2009 r. Nr 124, poz. 36392009-07-31
2 Uchwała Nr XLV/1198/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18.10.2012 r. w sprawie zniesienia statusu pomników przyrody (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego.2012.7304)Dz. Urz. Woj. MazowieckiegoDziennik Urzędowy Wojewody Mazowieckiego 2012.73042012-10-18
3 Uchwała nr XIV/295/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy ŚródmieścieDz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 66992015-07-30

Położenie formy ochrony przyrody

  • mazowieckie
  • Warszawa
  • Warszawa (miejska)
  • Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 (Uniwersytet Warszawski), obręb 50402, dz. ew. nr 36/2.

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy