Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • 1981-10-26
  • Wieloobiektowy
  • Grupa drzew
Twory przyrody w pomniku wieloobiektowym
lp.Rodzaj tworuLiczba tworówPołożenieZdjęcie
 
  • Grupa drzew dwa dęby szypułkowe (Quercus robur), o wymiarach odpowiednio: 1. wysokość 27 m , obwód 325 cm; 2. wysokość 20 m , obwód 276 cm
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Orzeczenie Nr 730 z dnia 26 października1981 r. o uznaniu za pomnik przyrody (Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Wydział Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa, znak: RLŻ.IX-7140/49/81)Dz. Urz. RN m. st. WarszawyDz.Urz. R.N. m.st Warszawy z 1981 Nr 14 poz. 631981-10-26

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu warszawskiegoDz. Urz. Woj. MazowieckiegoDz. Urz. z 2009 r. Nr 124, poz. 36392009-07-31
2 Uchwała Nr XXXV/867/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 września 2016 r. w sprawie niektórych pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 85872016-10-06

Położenie formy ochrony przyrody

  • mazowieckie
  • Warszawa
  • Warszawa (miejska)
  • ul. Rakowiecka 4 (Instytut Geologiczny, zieleniec od strony ul. Wiśniowej), obręb 10103, dz. ew. nr 12, mapa przedstawiająca położenie pomnika przyrody, stanowi załącznik nr 22 do uchwały z 2016 r.

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Prezydent m. st. Warszawy