Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • 1996-03-15
  • Jednoobiektowy

głaz narzutowy

  • Granit różowy typu rapakiwi z dużymi nie zwietrzałymi skaleniami o obwodzie 600 cm i wysokości 1,55 m.
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozp. Woj. Warszawskiego z dnia 29,02,1996 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody (Dziennik UrzędowyWoj. Warsz. Nr 8, poz. 68)Dz. Urz. Woj. WarszawskiegoDziennik Urzędowy Województwa WARSZAWSKIEGO Z DNIA 22 MARCA 1996 Nr 8 poz. 681996-03-22

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu warszawskiegoDz. Urz. Woj. MazowieckiegoDziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 31.07.2009 r. Nr 124, poz. 36392009-07-31
2 Uchwała nr XVI/337/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie niektórych pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Ochota Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 80262015-10-07

Położenie formy ochrony przyrody

  • mazowieckie
  • Warszawa
  • Warszawa (miejska)
  • ul. Stefana Banacha (przed budynkiem Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego - ul. Żwirki i Wigury93), obręb 20209, dz. ew. nr 19/1, załącznik nr 12

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy