Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • Cis Starynkiewicza
  • 1975-10-30
  • Jednoobiektowy

drzewo

Cis pospolity - Taxus baccata

10

  • Cis pospolity (Taxus baccata); 4-pniowy o wysokości 8 m.
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Orzeczenie Nr 104 z dnia 30.10.1975 r. o uznaniu za pomnik przyrody (Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu, znak: RLS.XI-831/185/75)Dz. Urz. RN m. st. WarszawyDziennikU UrzędowyM RADY NARODOWEJ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY1975-10-30

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu warszawskiegoDz. Urz. Woj. MazowieckiegoDziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 31.07.2009 r. Nr 124, poz. 36392009-07-31
2 Uchwała nr XVI/337/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie niektórych pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Ochota Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 8026

Położenie formy ochrony przyrody

  • mazowieckie
  • Warszawa
  • Warszawa (miejska)
  • ul. Koszykowa 81 (Zakład Wodociągu Centralnego obok wieży ciśnień); obręb 20103, dz. ew. nr 1, załącznik nr 5.

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy