Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • Głaz Walczącego Mokotowa 1944
  • 1985-09-12
  • Jednoobiektowy

głaz narzutowy

  • Głaz narzutoy - głaz jest pęknięty składa się z dwóch części, granit ciemnoróżowy typu rapakiwi odmiana pyterlit,granitoid szaroróżowy o teksturze różnoziarnistej, porfirowej, wyjątkowo gruboziarnistej z wygładami lodowcowymi, wymiary: wysokość 2,65 m i 3,40 m, obwód 520 cm i 615 cm
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Orzeczenie Nr 905 z dnia 12 września1985 r. o uznaniu za pomnik przyrody (Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, znak: RLŻ.IX-7140/25/85)Dz. Urz. Woj.ewództwa Stołecznego WarszawskiegoDz. Urz. Woj. Stołecznego Warszawskiego z 1985 Nr 19 poz.1701985-09-12

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu warszawskiegoDz. Urz. Woj. MazowieckiegoDz. Urz. z 2009 r. Nr 124, poz. 36392009-07-31
2 Uchwała Nr XXXV/867/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 września 2016 r. w sprawie niektórych pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 85872016-10-06

Położenie formy ochrony przyrody

  • mazowieckie
  • Warszawa
  • Warszawa (miejska)
  • ul. Puławska (Park Dreszera), obręb 10126, dz. ew. nr 121, mapa przedstawiająca położenie pomnika przyrody, stanowi załącznik nr 36 do uchwały z 2016 r.

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Prezydent m. st. Warszawy