Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • 1987-12-30
  • Jednoobiektowy

drzewo

Klon pospolity (Klon zwyczajny) - Acer platanoides

14

111

  • Klon pospolity odm. Szwedlera (Acer platanoides ‘Schwedleri’) o wysokości 21 m i obwodzie 259 cm.
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Orzeczenie Nr 950 z dnia 30.12.1987 r. o uznaniu za pomnik przyrody (Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, znak: RLŻ.VI-7140/10/87)Dz. Urz. Woj. WarszawskiegoDUW St. Warszawskiego.1988.23.2521987-12-30

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu warszawskiegoDz. Urz. Woj. MazowieckiegoDziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 31.07.2009 r. Nr 124, poz. 36392009-07-31
2 Uchwała nr XIV/295/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy ŚródmieścieDz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 66992015-07-30

Położenie formy ochrony przyrody

  • mazowieckie
  • Warszawa
  • Warszawa (miejska)
  • Al. Na Skarpie 20/26 (Muzeum Ziemi PAN), obręb 50601, dz. ew. nr 20.

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy