Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • 1988-08-29
  • Jednoobiektowy

drzewo

brak danych

  • Drzewo dąb bezszypułkowy (Quercus petraea) o wymiarach: wysokość 31 m , wysokość 302 cm
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Orzeczenie Nr 983 z dnia 29 sierpnia 1988 r. o uznaniu za pomnik przyrody (Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, znak: RLŻ.VI-7140/9/88)Dz. Urz. Woj. Stołecznego WarszawskiegoDz. Urz. Woj. Stołecznego Warszawskiego z 1988 r. Nr 24 poz.2641988-08-29

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu warszawskiegoDz. Urz. Woj. MazowieckiegoDz. Urz. z 2009 r. Nr 124, poz. 36392009-07-31
2 Uchwała Nr XXXV/867/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 września 2016 r. w sprawie niektórych pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 85872016-10-06

Położenie formy ochrony przyrody

  • mazowieckie
  • Warszawa
  • Warszawa (miejska)
  • ul. Ksawerów 13, obręb 10225, dz. ew. nr 72, mapa przedstawiająca położenie pomnika przyrody, stanowi załącznik nr 43 do uchwały z 2016 r.

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Prezydent m. st. Warszawy