Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • 1990-12-28
  • Jednoobiektowy

głaz narzutowy

  • Głaz narzutowy - granit biotytowy, o wymiarach: wysokość 0,72 m, obwód 425 cm
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Orzeczenie Nr 1022 z dnia 28 grudnia 1990 r. o uznaniu za pomnik przyrody (Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, znak: RLŻ.VI-7140/8/86)Dz. Urz. Woj. WarszawskiegoDz. Urz.Woj. Warszawskiego z 1990 Nr 7 poz. 511990-12-28

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu warszawskiegoDz. Urz. Woj. MazowieckiegoDz. Urz. z 2009 r. Nr 124, poz. 36392009-07-31
2 Uchwała Nr XXXV/867/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 września 2016 r. w sprawie niektórych pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 85872016-10-06

Położenie formy ochrony przyrody

  • mazowieckie
  • Warszawa
  • Warszawa (miejska)
  • ul. Puławska 99/101 (Skwer Olgi i Andrzeja Małkowskich), obręb 10209, dz. ew. nr 10/5, mapa przedstawiająca położenie pomnika przyrody, stanowi załącznik nr 47 do uchwały z 2016 r.

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Prezydent m. st. Warszawy