Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • Głaz Powstańczej Służby Zdrowia 1944 r.
  • 1990-12-28
  • Jednoobiektowy

głaz narzutowy

  • Głaz narzutowy szary gnejs biotynowy o strukturze granolepidoblastycznej, drobnoblastycznej, wysokość 1,3 m, obwód 760 cm
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Orzeczenie Nr 1024 z dnia 28 grudnia 1990 r. o uznaniu za pomnik przyrody (Wojewoda Warszawski, znak: OSL.X-7140/20/90)Dz. Urz. Woj. WarszawskiegoDz. Urz Nr 7 poz.511990-12-28

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu warszawskiegoDz. Urz. Woj. MazowieckiegoDz. Urz. Nr 124, poz. 36392009-07-31
2 Uchwała Nr XXX/746/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 58402016-07-01

Położenie formy ochrony przyrody

  • mazowieckie
  • Warszawa
  • Warszawa (miejska)
  • ul. Płocka 26, obok ogrodzenia Szpitala Wolskiego na południowo-wschodnim od skrzyżowania ul. Płockiej i Górczewskiej, (na terenie szpitala, wydzielonym specjalnie-poza ogrodzeniem), obręb 60319, dz. ewidencyjna nr 6

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Prezydent m. st. Warszawy