Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • 1993-02-05
  • Wieloobiektowy
  • Aleja
Twory przyrody w pomniku wieloobiektowym
lp.Rodzaj tworuLiczba tworówPołożenieZdjęcie
 
  • Aleja drzew, odpowiednio: wysokość ; obwód 1. brzoza brodawkowata (Betula pendula) 20 m ; 158 cm 2. brzoza brodawkowata (Betula pendula) 21 m ; 138 cm 3. brzoza brodawkowata (Betula pendula) 21 m ; 163 cm 4. brzoza brodawkowata (Betula pendula) 19 m ; 138 cm 5. brzoza brodawkowata (Betula pendula) 19 m ; 114 cm 6. brzoza brodawkowata (Betula pendula) 21 m ; 170 cm 7. brzoza brodawkowata (Betula pendula) 18 m ; 108 cm 8. brzoza brodawkowata (Betula pendula) 20 m ; 160 cm 9. brzoza brodawkowata (Betula pendula) 20 m ; 182 cm 10. brzoza brodawkowata (Betula pendula) 18 m ; 125 cm 11. brzoza brodawkowata (Betula pendula) 23 m ; 124 cm 12. brzoza brodawkowata (Betula pendula) 24 m ; 153 cm 13. brzoza brodawkowata (Betula pendula) 15 m ; 136 cm 14. brzoza brodawkowata (Betula pendula) 16 m ; 155 cm 15. brzoza brodawkowata (Betula pendula) 17 m ; 138 cm 16. brzoza brodawkowata (Betula pendula) 16 m ; 155 cm 17. brzoza brodawkowata (Betula pendula) 19 m ; 154 cm 18. brzoza brodawkowata (Betula pendula) 18 m ; 162 cm 19. brzoza brodawkowata (Betula pendula) 17 m ; 138 cm 20. brzoza brodawkowata (Betula pendula) 19 m ; 113 cm 21. brzoza brodawkowata (Betula pendula) 19 m ; 152 cm 22. brzoza brodawkowata (Betula pendula) 18 m ; 89 cm 23. brzoza brodawkowata (Betula pendula) 5 m ; 164 cm 24. brzoza brodawkowata (Betula pendula) 15 m ; 97 cm 25. brzoza brodawkowata (Betula pendula) 16 m ; 102 cm 26. brzoza brodawkowata (Betula pendula) 19 m ; 150 cm 27. brzoza brodawkowata (Betula pendula) 21 m ; 120 cm 28. brzoza brodawkowata (Betula pendula) 22 m ; 98 cm 29. brzoza brodawkowata (Betula pendula) 1,7 m ; 4 cm 30. brzoza brodawkowata (Betula pendula) 21 m ; 165 cm 31. brzoza brodawkowata (Betula pendula) 21 m ; 124 cm 32. brzoza brodawkowata (Betula pendula) 24 m ; 174 cm 33. brzoza brodawkowata (Betula pendula) 18 m ; 76 cm 34. brzoza brodawkowata (Betula pendula) 27 m ; 192 cm 35. brzoza brodawkowata (Betula pendula) 20 m ; 165 cm 36. brzoza brodawkowata (Betula pendula) 16 m ; 113 cm 37. brzoza brodawkowata (Betula pendula) 26 m ; 189 cm 38. brzoza brodawkowata (Betula pendula) 20 m ; 112 cm 39. brzoza brodawkowata (Betula pendula) 20 m ; 134 cm 40. brzoza brodawkowata (Betula pendula) 19 m ; 108 cm 41. brzoza brodawkowata (Betula pendula) 22 m ; 147 cm 42. brzoza brodawkowata (Betula pendula) 20 m ; 148 cm 43. brzoza brodawkowata (Betula pendula) 21 m ; 129 cm 44. brzoza brodawkowata (Betula pendula) 21 m ; 136 cm 45. brzoza brodawkowata (Betula pendula) 20 m ; 146 cm 46. brzoza brodawkowata (Betula pendula) 18 m ; 172 cm 47. brzoza brodawkowata (Betula pendula) 4 m ; 10 cm 48. brzoza brodawkowata (Betula pendula) 17 m ; 173 cm 49. brzoza brodawkowata (Betula pendula) 18 m ; 90 cm 50. brzoza brodawkowata (Betula pendula) 18 m ; 142 cm 51. brzoza brodawkowata (Betula pendula) 16 m ; 76 cm 52. brzoza brodawkowata (Betula pendula) 17 m ; 84 cm 53. sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 11 m ; 75 cm 54. brzoza brodawkowata (Betula pendula) 19 m ; 153 cm 55. brzoza brodawkowata (Betula pendula) 7 m ; 31 cm 56. brzoza brodawkowata (Betula pendula) 20 m ; 146 cm 57. brzoza brodawkowata (Betula pendula) 22 m ; 171 cm 58. brzoza brodawkowata (Betula pendula) 18 m ; 100 cm 59. brzoza brodawkowata (Betula pendula) 23 m ; 132 cm 60. brzoza brodawkowata (Betula pendula) 22 m ; 112 cm 61. brzoza brodawkowata (Betula pendula) 22 m ; 133 cm 62. brzoza brodawkowata (Betula pendula) 16 m ; 83 cm 63. brzoza brodawkowata (Betula pendula) 20 m ; 114 cm 64. brzoza brodawkowata (Betula pendula) 20 m ; 128 cm 65 brzoza brodawkowata (Betula pendula) 2 m ; 7 cm 66. brzoza brodawkowata (Betula pendula) 2 m ; 3 cm 67. brzoza brodawkowata (Betula pendula) 16 m ; 93 cm 68. brzoza brodawkowata (Betula pendula) 18 m ; 110 cm 69. brzoza brodawkowata (Betula pendula) 15 m ; 63 cm 70. brzoza brodawkowata (Betula pendula) 19 m ; 123 cm 71. brzoza brodawkowata (Betula pendula) 20 m ; 169 cm 72. brzoza brodawkowata (Betula pendula) 3 m ; 7 cm 73. brzoza brodawkowata (Betula pendula) 2 m ; 3 cm 74. brzoza brodawkowata (Betula pendula) 18 m ; 125 cm 75. brzoza brodawkowata (Betula pendula) 17 m ; 95 cm 76. brzoza brodawkowata (Betula pendula) 21 m ; 127 cm 77. brzoza brodawkowata (Betula pendula) 22 m ; 112 cm 78. dąb szypułkowy (Quercus robur) 21 m ; 179 cm 79. brzoza brodawkowata (Betula pendula) 15 m ; 103 cm 80. brzoza brodawkowata (Betula pendula) 22 m ; 135 cm 81. brzoza brodawkowata (Betula pendula) 21 m ; 120 cm 82. brzoza brodawkowata (Betula pendula) 25 m ; 190 cm 83. brzoza brodawkowata (Betula pendula) 18 m ; 139 cm 84. brzoza brodawkowata (Betula pendula) 19 m ; 107 cm 85. brzoza brodawkowata (Betula pendula) 22 m ; 194 cm 86. brzoza brodawkowata (Betula pendula) 24 m ; 177 cm 87. brzoza brodawkowata (Betula pendula) 18 m ; 138 cm
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Wojewody Warszawskiego z dnia 14 stycznia 1993 r. w sprawie uznania za pomniki przyrodyDz. Urz. Woj. WarszawskiegoDz. Urz. z 1993 r. Nr 1, poz. 11993-01-21

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu warszawskiegoDz. Urz. Woj. MazowieckiegoDz. Urz. z 2009 r. Nr 124, poz. 36392009-07-31
2 Rozporządzenie Nr 18 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lipca 2004 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie uznania za pomnik przyrody.Dz. Urz. Woj. MazowieckiegoDz. Urz. z 2004 Nr 203 poz. 54322004-08-13
3 Uchwała Nr XXXV/867/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 września 2016 r. w sprawie niektórych pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 85872016-10-06

Położenie formy ochrony przyrody

  • mazowieckie
  • Warszawa
  • Warszawa (miejska)
  • ul. Żwirki i Wigury 26 (Rodzinny Ogród Działkowy Rakowiec), obręb 10106, dz. ew. nr 2 (od nr 17 do nr 83) i 32/3 (od nr 1 do nr 16), granica dz. ew. nr 2 i nr 4 (od nr 84 do nr 85) mapa przedstawiająca położenie alei, stanowi załącznik nr 65 a - 65 c do uchwały z 2016 r.

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Prezydent m. st. Warszawy