Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • 1996-12-31
  • Jednoobiektowy

drzewo

brak danych

  • Drzewo dąb szypułkowy (Quercus robur), o wymiarach: wysokość 24 m, obwód 297 cm
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Wojewody Warszawskiego z dnia 16 grudnia 1996 r. w sprawie uznania za pomnik przyrodyDz. Urz. Województwa WarszawskiegoDz. Urz. Woj. Warszawskiego z 1996 r. Nr 44, poz. 4531996-12-31

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu warszawskiegoDz. Urz. Woj. MazowieckiegoDz. Urz. z 2009 r. Nr 124, poz. 36392009-07-31
2 Uchwała Nr XXXV/867/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 września 2016 r. w sprawie niektórych pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 85872016-10-06

Położenie formy ochrony przyrody

  • mazowieckie
  • Warszawa
  • Warszawa (miejska)
  • ul. Puławska (ok. 40 m na wschód od ulicy, na wysokości posesji-ul. Wołodyjowskiego 57), obręb 10407, na granicy dz. ew. nr 432 i 209 mapa przedstawiająca położenie pomnika przyrody, stanowi załącznik nr 50 do uchwały z 2016 r.

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Prezydent m. st. Warszawy