Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • 1982-08-05
  • Wieloobiektowy
  • Grupa drzew
Twory przyrody w pomniku wieloobiektowym
lp.Rodzaj tworuLiczba tworówGatunek drzewaWysokość [m]Obwód [cm]Pierśnica [cm]PołożenieZdjęcie
 
1 drzewo1Lipa drobnolistna - Tilia cordata 15430137
2 drzewo1Klon jawor (Jawor) - Acer pseudoplatanus 1428390
3 drzewo1brak danych
  • Grupa drzew: 1. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) o wysokości 22 m i obwodzie 376 cm; 2. Klon pospolity (Acer platanoides) o wysokości 19 m i obwodzie 391 cm; 3. Klon jawor (Acer pseudoplatanus) o wysokości 23 m i obwodzie 279 cm;
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Orzeczenie Nr 751 z dnia 5.08.1982 r. o uznaniu za pomnik przyrody (Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Wydział Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa, znak: RLŻ.IX-7140/15/82)Dz. Urz. RN m. st. WarszawyDUWRN m.st Warszawy.1982.14.681982-08-05

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu warszawskiegoDz. Urz. Woj. MazowieckiegoDziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 31.07.2009 r. Nr 124, poz. 36392009-07-31
2 Uchwała nr XIV/298/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy UrsusDz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 67022015-07-30

Położenie formy ochrony przyrody

  • mazowieckie
  • Warszawa
  • Warszawa (miejska)
  • Ul. Przemysława II 7 i 7a, obręb 20903, dz. ew. nr 13/10 (nr 1 i 3), dz. ew. nr 13/9 (nr 2)

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy