Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • 1982-08-05
  • Jednoobiektowy

drzewo

brak danych

  • topola biała (Populus alba), 28 m, dwupniowe (pierśnica 870/455)
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Orzeczenie Nr 760 z dnia 5.08.1982 r. o uznaniu za pomnik przyrody (Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Wydział Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa, znak: RLŻ.IX-7140/24/82)1982-08-05

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu warszawskiegoDz. Urz. Woj. MazowieckiegoDziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 31.07.2009 r. Nr 124, poz. 36392009-07-31
2 Uchwała Nr XXVII/699/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Praga Południe m.st. WarszawyDz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 49152016-05-24

Położenie formy ochrony przyrody

  • mazowieckie
  • Warszawa
  • Warszawa (miejska)
  • obok budynku przy ul. Brukselskiej 26, obręb 30112, dz.ew. nr 145/1,

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy